Logo Kurzy výpočtovej techniky

E-mail:

Telefón:

kurzy@ipex.sk

02 5810 1410

Visual FoxPro DevCon, Praha

Spoločnosti DAQUAS Praha a Microsoft CZ po mnoho rokov spoločne organizujú medzinárodnú vývojársku konferenciu Visual FoxPro DevCon, Praha (http://www.daquas.cz).

V rokoch 1999 - 2005 na tejto konferencii pravidelne vystupoval aj zástupca našej spoločnosti Ing. Stanislav Sýkora, aby prezentoval nové poznatky a výsledky nášho vývojového tímu.

Zvukový záznam z vystúpení bol robený „off-line“ pomocou diktafónu položeného na stole - bez priameho pripojenia na zvukovú aparatúru v prednáškovej sále. Ospravedlňte preto jeho nižšiu kvalitu.

2005 - Čipové karty Mifare® v prostredí Visual FoxPro

Download_Mifare.zip (270 kB) - prezentácia (.PPT) s prílohami
Download_Mifare_mp3.zip (14 MB) - zvukový záznam (.MP3)

2003 - Prevod aplikácií Visual FoxPro do prostredia Visual C# a ASP .NET

Download_Asp_Net.zip (140 kB) - prezentácia (.PPT)
Download_Asp_Net_mp3.zip (13.5 MB) - zvukový záznam (.MP3)

2002 - Nástroje pre vývojárov a ich tvorba

Download_Tools.zip (250 kB) - Nástroje pre vývojárov a ich tvorba - prezentácia (.PPT) - v pôvodnom znení
Download_$App.zip (150 kB) - Vybrané spoločné programové prvky zo zdieľaného adresára S:\Is\$App - $.prg, Clib*.vcx/vct, Config.fpw, GenDbcX.prg, SccTextX.prg, Inc*.h, Plib.prg/txt, Uts.prg
Download_$App_VfpC.zip (220 kB) - VfpC - VFP Component comparator
Download_$App_VfpExec.zip (100 kB) - VfpExec - VFP Command execution program
Download_$App_Util.zip (? kB) - Util - Sada nástrojov pre vývojové prostredie VFP 7

Prezentáciu možno rozbaliť v ľubovolnom adresári a spustiť pomocou programu MS PowerPoint XP / 2000. Ak máte nainštalované sprievodné programové vybavenie a chcete využiť automatizačné prvky, ktoré sú súčasťou prezentácie, treba pri jej otvorení „Povoliť makrá“.

Prezentované programové prvky terba overiť v prostredí Set Collate to 'CZECH', kde porovnávanie malých a veľkých písmen na zhodu vykazuje podivuhodné zvláštnosti (na rozdiel od SLOVAK alebo GENERAL, kde všetky malé písmená sú rovne veľkým):

  • porovnanie typu = alebo # je nesymetrické: 'K' # 'k', ale 'k' = 'K'
  • rozdiely zistené na množine všetkých znakov:
    • Upper() # Lower():  BFGHJKMPQVWXŠŽĄČĐÔŘŮÚŰÜ
    • Lower() # Upper():  ĄŮÚŰÜ

Prajeme Vám veľa úspechov pri využívaní našich skúseností a programových riešení. Poznamenávame však, že za prípadné chyby zverejneného programového vybavenia neberieme na seba žiadnu zodpovednosť.

Vybrané príspevky z predchádzajúcich rokov

  • 2001 - CD - HTML Help na báze MS FrontPage 2000
  • 2000 - DownloadObjektová architektúra aplikácií a manipulácia s dátami na formulároch (200 kB)
  • 1999 - DownloadVFP a MS Word 97 (360 kB)

Aktualizovanú knižnicu APP na tvorbu aplikácií typu klient / server v spolupráci s MS SQL Server 2000 Vám môžeme poskytnúť na komerčnej báze za obojstranne výhodných obchodných podmienok.

Copyright © 1997-2021  Ipex IT, s.r.o. Stránka aktualizovaná:  09.03.2010, 09:37