Logo Kurzy výpočtovej techniky

E-mail:

Telefón:

kurzy@ipex.sk

02 5810 1410

MS Office 2016 - rozdiely oproti starším verziám

1 deň, denne 830 - 1600

Cieľová skupina:

Kurz je určený pre používateľov starších verzií programov MS Office, ktorí sa chcú zoznámiť s novými možnosťami vo verzii MS Office 2016.

Obsah kurzu:

Účastníci kurzu sa oboznámia s novou verziou programov MS Office a jej rozdielmi oproti starším verziám.
Vstupné požiadavky: Znalosť práce v prostredí MS Office.
Cena kurzu: 70 €  +  DPH 20 %

Náplň kurzu:

 • Spoločné novinky pre všetky programy
  • jednotný vzhľad všetkých programov - panely nástrojov, karta Súbor, stavové indikátory, Galéria, živé náhľady
  • preddefinované motívy dokumentov
  • formátovanie objektov - trojrozmerné obrazce, priehľadnosť, tieňovanie a ďalšie efekty
  • vylepšené možnosti vkladania skopírovaného obsahu do schránky
  • galéria SmartArt
  • nové možnosti editácie obrázkov, fotografií a videa
  • vrátenie súborov omylom zatvorených pred uložením
  • označenie dokumentu ako konečného
  • prevod dokumentov do formátu PDF alebo XPS
  • ukladanie dokumentov na web a na SharePoint
  • formát Open XML a kompatibilita s predchádzajúcimi verziami
 • Word
  • nové navigačné podokno na prehľadné hľadanie v dokumente
  • práca s rýchlymi štýlmi
  • nové vizuálne efekty textov - odtieň, osnova, jas, odraz
  • prvky galérie, tabuľky, zoznamy a grafické prvky
  • vylepšené prekladanie textu
  • porovnávanie verzií dokumentov
 • Excel
  • nové možnosti formátovania tabuliek
  • štýly pre formátovanie buniek
  • podmienené formátovanie
  • nové možnosti riadenia a filtrovania údajov
  • odstraňovanie duplicít
  • vzorce s meniteľnou veľkosťou
  • automatické dokončovanie vzorcov
  • minigrafy vnútri buniek
  • nové funkcie
  • nové používateľské rozhranie a prierezy kontingenčných tabuliek
 • PowerPoint
  • používanie preddefinovaných rýchlych štýlov
  • členenie snímok do oddielov
  • vlastné rozloženie zástupných symbolov na predlohe snímok
  • vylepšené prechody medzi obrázkami
  • zdokonalené animácie
  • možnosť editácie a formátovanie vloženého videa
  • prepracované zobrazenie pre predvádzajúceho
  • uloženie prezentácie vo forme videa
  • prezentovanie v reálnom čase na internete
 • Outlook
  • farebné kategórie
  • zobrazenie náhľadu prílohy správ
  • panel úloh
  • vylepšené vyhľadávanie informácií
  • zoskupenie mailov pomocou konverzačného zobrazenia
  • zobrazenie časového plánu
  • možnosť pripojenia k sociálnym sieťam
  • integrovaný Office Communicator
  • príjem správ z informačných kanálov RSS
  • správa e-mailových účtov


Copyright © 1997-2019  Ipex IT, s.r.o. Stránka aktualizovaná:  04.09.2017, 20:35