Logo Kurzy výpočtovej techniky

E-mail:

Telefón:

kurzy@ipex.sk

02 5810 1410

Windows - správa systému pomocou PowerShell

2 dni, denne 830 - 1600

Cieľová skupina:

Kurz je určený pre správcov klientskych a serverových systémov MS Windows, ktorí chcú zautomatizovať svoju prácu pomocou skriptovacích nástrojov a technológie PowerShell.

Predmet kurzu:

PowerShell je najmladší skriptovací jazyk v systémoch Windows. Napriek tomu však poskytuje dosiaľ najbohatšie možnosti na správu systému a ďalších programových komponentov - plne pokrýva a ešte rozširuje možnosti všetkých doposiaľ známych skriptovacích nástrojov pre Windows. Jadro PowerShell je postavené na overenej technológii .NET Framework, vďaka čomu dokáže manipulovať s rôznymi typmi objektov a podstatne zjednodušiť každodennú prácu správcov aj používateľov systému.

Obsah kurzu:

Účastníci kurzu sa oboznámia so základmi tvorby a použitia skriptov PowerShell v prostredí MS Windows a naučia sa programovo manipulovať so základnými prvkami systému. Osobitná pozornosť sa venuje aj vybraným systémovým objektom a niektorým ďalším nadstavbovým prvkom.
Vstupné požiadavky: Znalosti na úrovni kurzov Windows 7 - správa systému / Windows Server 2008 R2 - správa systému.
Cena kurzu: 190 €  +  DPH 20 %

Náplň kurzu:

1. DEŇ

 • Úvod do skriptovacieho systému PowerShell
 • Základné prvky jazyka a objektovo-orientované skriptovanie
 • Použitie skriptov a argumenty ich volania
 • Systémové moduly
 • Sprístupnenie jednotlivých prvkov systému pomocou poskytovateľov obsahu - súborový systém, registre systému a pod.
 • Integrované prostredie pre vývoj skriptov
 • Ladenie skriptov
 • Pracovné profily

2. DEŇ

 • Digitálny podpis skriptu
 • Spúšťanie vzdialených skriptov
 • Spúšťanie skriptov na pozadí
 • Transakcie v skriptoch
 • Príjem a vyvolávanie udalostí v skriptoch
 • Práca s vybranými modulmi – WMI, Active Directory, IIS, MS SQL Server a pod.


Copyright © 1997-2019  Ipex IT, s.r.o. Stránka aktualizovaná:  04.09.2017, 20:35