Logo Kurzy výpočtovej techniky

E-mail:

Telefón:

kurzy@ipex.sk

02 5810 1410

Visual C# 2017 / 2013 - paralelné programovanie

1 deň, denne 830 - 1600

Cieľová skupina:

Kurz je určený pre pokročilých programátorv v jazyku Visual C#, ktorý chcú využiť techniky paralelného programovania na zvýšenie výkonu a zlepšenie odozvy svojich programov v prostredí Windows a na webe.

Predmet kurzu:

Paralelné programovanie (multithreading) v prostredí .NET Framework je k dispozícii od nepamatí. Ale až v posledných verziách jazyka C# pribudli osobitné príkazy, ktoré významne zjednodušujú použitie a riadenie paralelných procesov.

Obsah kurzu:

Kurz je zameraný na pochopenie a praktické zvládnutie paralelných procesov v programových systémoch.
Vstupné požiadavky: Pokročilá znalosť programovacieho jazyka Visual C#.
Cena kurzu: 100 €  +  DPH 20 %

Copyright © 1997-2019  Ipex IT, s.r.o. Stránka aktualizovaná:  04.09.2017, 20:35