Logo Kurzy výpočtovej techniky

E-mail:

Telefón:

kurzy@ipex.sk

02 5810 1410

MicroStation V8i - 3D grafika

2 dni, denne 830 - 1600

Cieľová skupina:

Kurz je určený pre pokročilých používateľov programu MicroStation, ktorí sa chcú zamerať na techniku 3D kreslenia a publikovanie grafických výstupov v prostredí internetu.

Obsah kurzu:

Účastníci kurzu sa oboznámia so základnými princípmi a technikami 3D kreslenia, možnosťami spolupráce s externou databázou a nástrojmi na publikovanie grafických výstupov v sieti internet.
Vstupné požiadavky: Znalosť základov práce s programom MicroStation.
Cena kurzu: 190 €  +  DPH 20 %

Náplň kurzu:

1. DEŇ

 • Základné princípy 3D kreslenia
 • 3D pohľady, ovládače 3D pohľadov, kamera
 • Základné palety nástrojov 3D
 • Vytvorenie a modifikácia telies a plôch
 • Vytvorenie a modifikácia povrchov

2. DEŇ

 • Kreslacia pomôcka AccuDraw v 3D
 • Spôsoby vizualizácie štandardných 3D prvkov, tieňovanie, osvetlenie, materiály
 • Tvorba výstupov, export viditeľných hrán
 • Prevody medzi 2D a 3D výkresmi
 • Prepojenie s externou databázou (relačná databáza, jazyk SQL, vyhľadávanie a dopytovanie na databázu v prostredí MicroStation)
 • Publikácia dát s prepojením na internet - vzdialené referenčné výkresy, 3D Warehouse, GoogleEarth


Copyright © 1997-2019  Ipex IT, s.r.o. Stránka aktualizovaná:  04.09.2017, 20:35