Logo Kurzy výpočtovej techniky

E-mail:

Telefón:

kurzy@ipex.sk

02 5810 1410

MicroStation V8i - pre pokročilých

2 dni, denne 830 - 1600

Cieľová skupina:

Kurz je určený pre mierne pokročilých používateľov programu MicroStation, ktorí chcú prehĺbiť svoje znalosti a zručností pri práci s programom.

Obsah kurzu:

Účastníci kurzu sa podrobnejšie oboznámia s knižnicami buniek, naučia sa importovať rastrové obrázky, spracovať namerané údaje, importovať a exportovať výkresy a pod.
Vstupné požiadavky: Znalosť základov práce s programom MicroStation.
Cena kurzu: 190 €  +  DPH 20 %

Náplň kurzu:

1. DEŇ

 • Organizácia výkresu
  • výkres, model, pohľady, vrstvy, šablóny
 • Nastavenie a prispôsobenie pracovného prostredia
  • pracovná plocha, pracovné jednotky, zakladací výkres, mriežka
 • Kresliaca pomôcka AccuDraw
 • Pomenované skupiny, uložené pohľady
 • Knižnice buniek
  • práca s bunkami, tvorba vlastnej knižnice buniek, zdieľané bunky
 • Práca s modelmi a referenčnými výkresmi

2. DEŇ

 • Transformácia a spracovanie rastrových súborov, import obrázkov
 • Spracovanie meraných dát
  • import súradníc, tvorba digitálnej mapy
 • Práca s internou databázou (štítky)
 • Formáty dát, export / import
 • Tlač výkresu, práca s modelom typu arch
 • Tvorba vlastných paliet nástrojov a rolovacích menu, funkčné klávesy, základné príkazy
 • Práca s makrami


Copyright © 1997-2019  Ipex IT, s.r.o. Stránka aktualizovaná:  04.09.2017, 20:35