Logo Kurzy výpočtovej techniky

E-mail:

Telefón:

kurzy@ipex.sk

02 5810 1410

Ukážky z tvorby detí

Pod názvom "Leto s počítačom" naša spoločnosť v rokoch 1999 - 2003 organizovala denné tábory pre deti a mládež so zameraním na počítače a šport.

V oblasti počítačov sa menšie deti oboznamovali s operačným systémom MS Windows a s Internetom, učili sa kresliť obrázky, písať texty a pracovať s tabuľkami. Väčšie deti sa učili vytvárať webové stránky a najväčšie deti programovať v jazyku Visual Basic.

Hoci letné tábory pre deti už dlhšie neorganizujeme, na osvieženie týchto stránok sme sa rozhodli zachovať najkrajšie a najnápaditejšie počítačové výtvarné práce detí pre potešenie širokej verejnosti.

Copyright © 1997-2021  Ipex IT, s.r.o. Stránka aktualizovaná:  03.11.2015, 13:46